Chirurg Naczyniowy – Orawczyk – Klinika Leczenia Żył

Orawczyk Klinika Leczenia Żył

VenaSeal

System zamykania żylaków VenaSeal to wyjątkowa, mało inwazyjna, nietermiczna metoda leczenia żylaków, nie wymagająca znieczulenia tumescencyjnego oraz noszenia pończoch uciskowych umożliwiając pacjentom powrót do normalnej aktywności natychmiast po wykonanym zabiegu.

System Venaseal wykorzystuje zasadę działania klejów tkankowych z grupy cyjanoakrylatów. Jest medycznym klejem przeznaczonym do bezpiecznego zastosowania wewnątrznaczyniowego, który usprawnia przepływ krwi poprzez uszczelnienie bądź zamknięcie zmienionej chorobowo żyły. System dostarcza niewielkie ilości kleju medycznego do chorej żyły, następnie klej powoduje jej zasklepienie, a przepływ krwi jest przekierowany do pobliskich, zdrowych żył.

Metoda VenaSeal posiada liczne zalety:

  • praktycznie bezbolesny przebieg procedury (bez nacinania skóry, brak efektu nagrzewania tkanek oraz brak konieczności stosowania tumescencyjnego znieczulenia nasiękowego);
  • wysoką skuteczność zabiegu (pełne zamknięcie poddawanych klejeniu pni żylnych w obserwacji odległej wynosi ponad 90%!), nawet w przypadku dużych żylaków o średnicy powyżej 10-12 mm;
  • możliwość szybkiego powrotu do pracy i codziennych obowiązków (jeszcze w dniu zabiegu!);
  • brak konieczności stosowania pończoch przeciwżylakowych w okresie pozabiegowym (ta reguła dotyczy większości żylaków zamykanych klejem);
  • małe ryzyko przebarwień pozabiegowych (przewaga nad EVRF, starymi systemami laserowymi i skleroterapią);
  • znikome ryzyko uszkodzenia gałęzi nerwowych towarzyszących głównym pniom żylnym układu powierzchownego (jest to metoda z wyboru przy dużych żylakach pnia żyły odstrzałkowej);
  • możliwość przeprowadzania zabiegu na dwóch nogach jednocześnie (bardzo małe ryzyko powikłań z uwagi na znikomą inwazyjność procedury klejenia żylaków).

Małoinwazyjne zabiegi klejenia żylaków kończyn dolnych przy użyciu metody VenaSeal z uwagi na swoją wyjątkową specyfikę (niskie ryzyko wynaczynień, przebarwień skórnych, brak konieczności stosowania kompresji pozabiegowej) mogą być przeprowadzane z powodzeniem w okresie letnim. Z wyboru wykonywane są także u Pacjentów z istotną chorobą tętnic obwodowych (kompresjoterapia u takich Pacjentów jest często przeciwwskazana), u osób szczególnie wrażliwych, bądź uczulonych na materiały stosowane do produkcji wyrobów kompresyjnych, a także u osób otyłych z wysokimi wartościami BMI (ang. Body Mass Index), u których dobór pończoch pozabiegowych jest często sporym problemem. Z tego samego powodu zabiegi klejenia żylaków kończyn dolnych wykonywane są z wyboru u osób z obrzękami limfatycznymi i tłuszczowymi.

Więcej informacji >>